Incidencias

No caso de detectar algunha incidencia (rotura, pérdida, robo, mal funcionamento,...) utilizar algúnha das canles seguintes:

No instituto

Comunicar a incidencia o antes posible a calquera profesor dos seguintes:

Alberto Durán Pérez

José Ramón Piñeiro García

Soporte Premium

A Consellería de Educación pon a disposición das nais, pais ou alumnado durante as 24 horas do día o:

Teléfono gratuito: 881 86 99 00

Correo electrónico: soporte.premium@edu.xunta.es